Aquarion (2005)

Set in the future, a giant fighting machine called the Aquarion is humanity's only effective weapon in the fight against the technologically advanced species called the Shadow Angels.

Writing:
  • Shoji Kawamori
  • May'n
  • Ryuujin Kiyoshi
Seasons: 1 2 3
themoviedb icon 5.8/10
  • Release Date: 2005-04-05
  • Views: 5235
  • Country: JP
  • Language: Ja
  • Runtime: 30

Watch on

netflix hulu amazon vudu

Paku Romi

Kurt Klick

Unsho Ishizuka

Gen Fudou

Yuuichirou Umehara

Kujou Hayato

Takayuki Asai

Tsutomu Domon

Saima Nakano

Shouko Iwagami

Nobunaga Shimazaki

Akira Kaibuki

Ayane Sakura

Maia Tsukigane

Ari Ozawa

Karan Uminagi

Ryoko Shiraishi

Sakurako Soda

Jôji Nakata

Kenzaki Sougon

Yumi Kakazu

Silvia De Alisia

Kazuki Yao

Moroha

Romi Park

Kurt Klick

Haruka Chisuga

Kokone Kikogami

Jouji Nakata

Sougon Henzaki

Sakiko Tamagawa

Sophia Belin

Tomokazu Sugita

Sirius De Alisia

Ryouko Shiraishi

Soda Sakurako

Nobuo Tobita

Jean-Jerome Jorge

玉川砂記子

Sophia Belin

佐仓绫音

Tsukigane Maia

Yuichiro Umehara

Hayato Kujo

Yuuto Adachi

Subete Kenzaki

Jin Yamanoi

Takashi

Masao Komaya

Hosonosuke Satou

Takahiro Yoshino

President Watanabe

Tomoe Hanba

Akira Kaibuki (Child)

Tsugumi Higasayama

Tsugumi Rosenmeier

Kensuke Satou

Malloy Direzza

Daisuke Namikawa

Shrade Elan

Yuuto KAZAMA

Glen Anderson

Rie Tanaka

Alisia (Alicia)

Jun Fukushima

Jin Muso

Hiromi Satou

Rena Rune

Shimazaki Nobunaga

Akira Kaibuki

Ozawa Ari

Karan Uminagi
Write one

Sorry, no results found.